image/svg+xml
image/svg+xml

Amacımız

Bartın Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü’nün amacı, XIX. ve XX. Yüzyıl başlarındaki Osmanlı Devleti’nin tarihini genel olarak değerlendirerek Milli Mücadele’yi, 1923 sonrası Türkiye Cumhuriyeti tarihini ve Atatürk’ün ilke ve devrimlerini öğrencilere objektif bir biçimde aktarmak, ekonomik, kültürel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, iç ve dış tehditleri algılayabilen, dünyayı tanıyan ve kendi konumu hakkında düşünce sahibi olabilen, aynı zamanda geleceğe dönük projeler oluşturabilen bir gençlik yetiştirilmesini sağlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine önem vererek öğrencileri bilinçlendirmek. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin amacına uygun araç, gereç ve etkinlikler vasıtasıyla daha verimli okutulmasını sağlamak; daha nitelikli öğretim elemanlarıyla okutulan derslerin verimini yükseltmektir.